Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejňují zásady ochrany osobních údajů (www.leather-shop.biz). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromážděné na těchto webových stránkách. Upozorní vás na následující:

  1. Jaké osobní údaje se shromažďují od vás prostřednictvím webových stránek, jak se používá a s nimiž mohou být sdíleny.
  2. Jaké jsou k dispozici možnosti, pokud jde o použití vašich dat.
  3. Bezpečnostní postupy pro ochranu zneužití vašich informací.
  4. Jak můžete opravit případné nepřesnosti v informacích.

Sběr informací, používání a sdílení
Jsme jedinými vlastníky informací získaných z této stránky. Máme přístup pouze k / shromažďovat informace, které jste nám dobrovolně poskytnout e-mailem nebo jiným přímým kontaktem od vás. Nebudeme prodávat nebo pronajímat tyto informace nikomu.

Budeme používat vaše údaje reagovat na vás, pokud jde o důvod nás kontaktovat. Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou vně naší organizace, jiné, než je nezbytné pro splnění vašeho požadavku, např. na loď objednávky.

Pokud nás požádáte, aby vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu v budoucnosti, abych vám o akcích, nových produktech nebo službách, či změny této zásady ochrany osobních údajů.

Váš přístup k a kontrolu nad informacemi
Můžete se kdykoli odhlásit z jakýchkoli budoucích kontaktů od nás. Následující kroky můžete kdykoli provést prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného na našich webových stránkách:

Podívejte se, jaké údaje máme o vás, pokud existují.

Změňte / opravte všechna data, která máme o vás.

Smazáme nám data, která máme o vás.

Vyjádřete veškeré obavy, které máte ohledně používání vašich dat.

Bezpečnostní
Bereme opatření na ochranu informací. Když zadáte citlivé informace přes webové stránky, vaše informace jsou chráněny jak online, tak offline.

Všude, kde shromažďujeme citlivé informace (např. Údaje o kreditních kartách), jsou tyto informace šifrovány a předávány bezpečným způsobem. Můžete to ověřit pomocí ikony zavřeného zámku ve spodní části webového prohlížeče nebo hledáním adresy „https“ na začátku adresy webové stránky.

I když používáme šifrování k ochraně citlivých informací přenášené on-line, jsme také chrání vaše informace v režimu offline. Pouze zaměstnanci, kteří potřebují informace k vykonání určité práce (např. vyúčtování nebo zákaznický servis) je umožněn přístup k osobním údajům. Počítačů / serverů, ve kterých se uchovávají osobní údaje jsou uloženy v bezpečném prostředí.

aktualizace

Naše Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit a všechny aktualizace budou zveřejněny na této stránce.

Pokud se domníváte, že tyto zásady ochrany osobních údajů nedodržujeme, měli byste nás okamžitě kontaktovat telefonicky na adrese 315 307-8923 or přes email ron@leather-shop.biz

Registrace
Pro použití této webové stránky musí uživatel nejprve vyplnit registrační formulář. Během registrace je uživatel povinen uvést určité informace (např. Jméno a e-mailovou adresu). Tyto informace slouží ke kontaktování produktů / služeb na našich stránkách, na kterých jste projevili zájem. Podle svého uvážení můžete také poskytnout demografické informace (například pohlaví nebo věk) o sobě, ale není to nutné.

Objednávky
Žádáme Vás o informace v našem objednávkovém formuláři. Pro nákup od nás musíte uvést kontaktní údaje (jako je jméno a dodací adresa) a finanční informace (jako je číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti). Tyto informace slouží pro účely fakturace a pro vyplnění objednávek. Pokud máme potíže se zpracováním objednávky, použijeme tyto informace k tomu, abychom vás kontaktovali.

Cookies
Na těchto stránkách používáme „cookies“. Soubor cookie je údaj uložený na pevném disku návštěvníka webu, který nám pomáhá zlepšit přístup na naše stránky a identifikovat opakované návštěvníky našich stránek. Pokud například používáme k identifikaci soubor cookie, nebudete se muset přihlásit více než jednou, čímž ušetříte čas na našich stránkách. Soubory cookie nám mohou také umožnit sledovat a zaměřit zájmy našich uživatelů, aby se zlepšily zkušenosti na našich stránkách. Použití souboru cookie není v žádném případě spojeno s osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Děkujeme za návštěvu WWW.LEATHER-SHOP.BIZ